4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Na základe írskeho práva neexistuje možnosť výberu majetkového režimu manželov. Registrácia manželskej zmluvy nie je povinná a neexistuje žiaden register manželských zmlúv.