6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Smrť jedného z manželov vedie k zániku majetkového režimu manželov s dôsledkami uvedenými v bode 5. Pozostalý manžel alebo manželka má okrem toho nárok na podiel z majetku zosnulého podľa dedičského práva.