8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Spoločný majetkový režim sa vzťahuje aj na registrované partnerstvá s výnimkou prípadov, keď partneri uzatvoria dohodu o majetku ( a tak ako v prípade manželstva majú možnosť rozhodnúť sa pre oddelenie ich majetku). Zákon č. 76/2016 sa tiež vzťahuje na registrované partnerstvá, konkrétne ustanovenia o dedení zo zákona, povinnom dedičskom podieli, vydedení, započítaní a rodinných zmluvách. Odsek 21 ( zákona č. 76/2016) stanovuje, že články o dedení zo zákona, povinnom dedičskom podieli a vydedení sa uplatňujú aj na partnerov registrovaných partnerstiev.