9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Výhradnú kompetenciu majú súdy. Vo všeobecnosti majú talianske súdy právomoc v mieste bydliska odporcu (bydlisko osoby je miesto, kde má zriadené hlavné miesto svojho podnikania alebo záujmov; § 43 OZ) alebo miesta pobytu (trvalý pobyt je miesto, kde osoba zvyčajne žije; § 43 OZ) v Taliansku (§ 3 zákona č. 218 z 31. mája 1995).

Talianske súdy majú právomoc aj vo veciach neplatnosti a zrušenia manželstva, rozluky a zániku manželstva, aj keď len jeden z manželov je taliansky občan, alebo ak bolo manželstvo uzavreté v Taliansku (§ 32 zákona č. 218 z 31. mája 1995).