6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Každý z manželov bez ohľadu na to, ktorý majetkový režim manželov platí, je oprávnený slobodne nakladať so svojim vlastným majetkom v prípade smrti (§ 88 OZ).

Pozostalý manžel alebo manželka bude dediť po zosnulom bez ohľadu na to, ktorý majetkový režim manželov platil počas ich manželstva (§ 392 OZ).

Pozostalý manžel alebo manželka dostane rovnaký podiel pozostalosti zosnulého ako každé dieťa, ak je počet zostávajúcich detí menší ako štyri. Ak je počet detí štyri alebo viac, dostane jednu štvrtinu (§ 393 OZ).

Ak zosnulý manžel alebo manželka nemá živých potomkov ani osvojené deti, pozostalý manžel alebo manželka dostane polovicu dedičstva a okrem toho vybavenie domácnosti manželov.

Ak neexistujú žiadni žijúci potomkovia, osvojené deti, nástupníci, súrodenci ani ich deti, alebo si zostávajúci dediči neuplatnili nárok na svoj podiel, celkové dedičstvo dostane pozostalý manžel alebo manželka (§ 396 OZ).