8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Lotyšské právo uznáva len manželstvo medzi heterosexuálmi. Neexistujú žiadne ustanovenia, ktoré by upravovali registrované alebo neregistrované partnerstvá.