9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Lotyšské právo uznáva len manželstvo medzi heterosexuálmi. Neexistujú žiadne ustanovenia, ktoré by upravovali registrované alebo neregistrované partnerstvá.