6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V prípade smrti jedného z manželov bude pozostalý manžel alebo manželka oprávnený získať polovicu spoločného majetku (§ 52 zákona o povolaní notára). Pozostalý z manželov je okrem toho oprávnený dediť v súlade so zákonným prechodom majetku spolu s dedičmi (ak sú) v prvom alebo druhom rade. Spolu s dedičmi v prvom rade (deti) zdedí štvrtinu dedičstva, ak okrem manžela neexistuje viac ako traja dediči. Ak existujú viac ako traja dediči, manžel alebo manželka bude dediť rovnakým podielom ako ostatní dediči. Ak manžel alebo manželka dedí s dedičmi v druhom rade (rodičia a vnúčatá), má nárok na polovicu dedičstva. V prípade, že neexistujú dediči v prvom alebo v druhom rade, manžel zdedí celú pozostalosť (§ 5.13 OZ).