8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Ustanovenia občianskeho zákonníka Litovskej republiky o spolužití bez registrácie manželstva alebo o registrovanom partnerstve ešte nenadobudli platnosť.