6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Závisí to od toho, či zosnulý manžel/zosnulá manželka zanechali alebo nezanechali závet. Manželia sa môžu v závete navzájom určiť za univerzálnych dedičov ich celého majetku. V takom prípade si môžu potomkovia zosnulého manžela/zosnulej manželky uplatňovať nárok na zákonný podiel vyhradený pre nich (aj keď si ho takmer nikdy neuplatňujú). V prípade dedenia zo zákona, ak zosnulý/zosnulá zanechali potomstvo, deti (alebo ich potomkovia, ak sú v čase úmrtia jedného z týchto manželov už zosnulí) dostanú polovicu majetku, zatiaľ čo druhá polovica prejde na pozostalého manžela/pozostalú manželku (§ 808 ods. 1 OZ). Pozostalý manžel/pozostalá manželka majú tiež právo naďalej žiť v ich pôvodnom bydlisku (§ 633 OZ). Ak zosnulý nezanechal žiadne deti alebo iných potomkov, pozostalý manžel/pozostalá manželka sú jedinými dedičmi (§ 810 OZ).