8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Neexistuje žiadny právny predpis o registrovaných či neregistrovaných partnerstvách.