8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Portugalské právo neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia o majetkových vzťahoch partnerov. Uplatňujú sa všeobecné ustanovenia záväzkového práva.