8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Registrované alebo neregistrované partnerstvá rumunské právo ani neuznáva, ani neupravuje.