4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Na Slovensku neexistujú osobitné registre pre manželské zmluvy. Zmluvy vo forme notárskej zápisnice sú registrované v notárskom centrálnom registri notárskych zápisníc, ktorý spravuje Notárska komora Slovenskej republiky. Osoba, ktorá je držiteľom notárskej zápisnice, si môže jej pravosť overiť kontrolou na internetových stránkach Notárskej komory, kde zistí, či bola notárska zápisnica vydaná na Slovensku a meno notára, ktorý ju vypracoval. Obsah notárskych zápisníc nie je k dispozícii.