6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V prípade úmrtia jedného z manželov sa vyporiadanie spoločného majetku (ktoré nebolo začaté v súdnom konaní) vykoná v rámci dedičského konania, ktoré riadi  notár ako súdny komisár.

Po tom, čo pozostalý manžel alebo manželka získa svoju časť na spoločnom majetku (obvykle získa jednu polovicu), je tiež oprávnený dediť z pozostalosti. Ak pozostalý manžel alebo manželka dedí spolu s potomkami zosnulého (napr. deťmi), dostane rovnaký podiel ako každé dieťa. Ak nie sú žiadni potomkovia a pozostalý manžel alebo manželka dedí spolu s rodičmi zosnulého, dostane aspoň jednu polovicu majetku.