8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Slovenský právny poriadok nepozná registrované alebo neregistrované partnerstvá.