6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Po smrti jedného z manželov sa spoločný majetok rozdelí rovnakým dielom a časť zosnulého manžela sa stáva súčasťou jeho majetku. Dedičia alebo pozostalý manžel či pozostalá manželka sú oprávnení požiadať súd o určenie iného pomeru podielov. Po vykonaní rozdelenia pozostalý manžel alebo pozostalá manželka dedí podľa prvého alebo druhého poradia postupnosti. V prvom poradí postupnosti pozostalý manžel alebo pozostalá manželka dedí spolu s deťmi zosnulého a dedičstvo je rozdelené na rovnaké podiely. Ak zosnulého jeho deti neprežili, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka dedí v druhom poradí postupnosti spolu s rodičmi zosnulého a dostáva polovicu dedičstva.