4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Manželská zmluva je platná len po jej zaregistrovaní na švédskom daňovom úrade.