6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Práva pozostalého manžela alebo manželky sú čiastočne chránené nariadeniami o rozdelení majetku v prípade zániku manželstva (v súlade so zásadami, ktoré boli uvedené v bode 2.1 a 5.1) a čiastočne dedičským právom. Podľa dedičského zákonníka (ÄB) 3:1 pozostalý manžel alebo manželka dedí skôr ako spoločné deti alebo iní nadobúdatelia. V takejto situácii nejde v skutočnosti o delenie majetku, pretože pozostalý manžel preberá na základe manželského majetkového práva a dedičského práva všetok majetok z pozostalosti. Dedičské práva detí je potrebné v týchto prípadoch odložiť až do doby po smrti pozostalého manžela alebo manželky (ÄB 3:2). Ak však manžel, ktorý zomrel prvý, zanechá deti, ktoré nie sú spoločné (mimomanželské deti), bude potrebné rozdeliť majetok (aj v prípade, že by sa mimomanželské deti vzdali svojich práv podľa ÄB 3:1, pozostalý manžel alebo manželka však bude dediť aj ich dedičstvo za rovnakých podmienok). Právo mimomanželských detí sa skladá zo zákonného podielu (vo švédčine: laglott). Každé dieťa má nárok na rovnaký podiel jednej polovice z celkového dedičstva ako zákonný podiel.

Rozdelenie majetku je potrebné aj v prípadoch, keď zosnulý manžel zanechal závet, pretože dedičské práva pozostalého manžela nie sú chránené pred ustanoveniami závetu. Podľa ÄB 3:1 odsek 2 existuje základná ochrana pozostalého manžela v prípade, ak zostali mimomanželské deti, ostatní dediči alebo právni nástupcovia, ktorí dostanú dedičstvo. Základná ochrana znamená, že pozostalý manžel je vždy prostredníctvom pozostalosti zosnulého manžela, kým je majetok dostatočný, oprávnený na majetok v takej hodnote, v ktorej sa spolu s majetkom, ktorý získal pozostalý manžel alebo manželka po rozdelení majetku, rovná štvornásobku vymeriavacieho základu (pre rok 2012 sa štvornásobok vymeriavacieho základu odhaduje na sumu 176 000 SEK).