4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Anglicko/Wales

Manželské zmluvy nemusia byť zaregistrované.

Škótsko

Nie. Špeciálne registre údajov o majetku manželov neexistujú.