4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

V Avstriji ni posebnega registra za poročne pogodbe in druge sporazume med zakonci in ni dolžnosti registracije. Zakonci podjetnikov lahko zahtevajo, da se njihova poročna pogodba zapiše v register gospodarskih družb, da njihovim pravicam ne morejo nasprotovati upniki podjetja (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB ­ avstrijski zakon o podjetjih).