6 Kakšne so posledice smrti?

Če v času zakonske zveze velja pravna delitev premoženja, se nadaljuje tudi v primeru smrti enega izmed zakoncev. Preživeli zakonec je upravičen do zakonskega deleža premoženja in do zakonske zapuščine vnaprej, od katerih slednja obsega gospodinjske predmete in pravico do nadaljnjega življenja v zakonskem bivališču (§ 758 ABGB).
Če sta se zakonca dogovorila o premoženjski skupnosti med živimi, se obstoječe dolgove najprej odbije od premoženjske skupnosti, ta pa se nato razdeli glede na dogovorjeni del ali, v primeru dvoma, na polovici. Preživeli zakonec prejme polovico, medtem ko gre druga polovica v zapuščino umrlega zakonca.
Posledice smrti zakonca v primeru premoženjske skupnosti v primeru smrti so opisane pod 3.1.