8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Registrirano partnerstvo temelji na zakonu Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) in je namenjeno homoseksualnim parom. V skladu z § 27c IPRG lahko registrirani partnerji v čezmejnih primerih svobodno izbirajo pravo, ki naj se uporabi. V nasprotnem primeru se uporabi pravo države, v kateri je bilo partnerstvo registrirano. Za registrirano partnerstvo veljajo tudi avstrijske določbe o premoženjskih razmerjih med zakonci (§ 1217 para 2 ABGB). Prav tako veljata premoženjska skupnost kondominija pod § 13 WEG in prepoved odtujitve in obremenitve pod § 364c ABGB. Delitev partnerskega premoženja za dnevno uporabo kot tudi partnerskih prihrankov se izvede v skladu s §§ 24-41 EPG, ki posnema zakon EheG §§ 81-98.
Ni posebnih določb o premoženjskih pravicah za neregistrirano zunajzakonsko sobivanje in podobna uporaba §§ 81 in naprej zakona EheG o delitvi premoženja po razvezi zakonske zveze je bila zavrnjena s sodnimi odločbami. Uporabljajo se splošne določbe obligacijskega prava in prava lastninskih razmerij.