9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Delitev premoženja po razvezi zakonske zveze pod §§ 81 in naprej zakona EheG in §§ 24 in naprej zakona EPG velja v primeru nespornih zakonskih zadev. Avstrijska sodišča imajo mednarodno pristojnost za take postopke, če ima zakonec/partner avstrijsko državljanstvo ali ima svoje prebivališče znotraj države (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Tako vsebino kot tudi krajevno pristojnost obravnava okrajno sodišče (§ 104a JN), v območju katerega sta imela zakonca/partnerja svoje zadnje skupno običajno prebivališče, subsidiarno okrožno sodišče običajnega prebivališča toženca (§§ 114a para 1 v povezavi z 76 para 1 JN). Če je postopek razveze zakonske zveze že v teku pred sodiščem in zaslišanja prve stopnje še niso zaključena, je to sodišče pristojno tudi za delitev zakonskega premoženja (§§ 114a para 3 v povezavi z 76 para 1 JN).