4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Premoženjska razmerja med zakoncema in pogodbe med izvenzakonskima partnerjema v Belgiji so registrirana v centralnem registru predporočnih pogodb, ki predstavlja nacionalno bazo podatkov, katera se vodi v skladu z zakonom. Ta digitalni register upravlja Royal Federation of Belgian Notaries.

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Vse predporočne pogodbe in spremembe (sprememba premoženjskih razmerij med zakoncema ali sprememba pri urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema) sprejete od 1. septembra 2011 dalje, in zakonske pogodbe med izvenzakonskima partnerjema, ki so sklenjene po 1. septembru 2015, katere je sestavil belgijski notar civilnega prava, so registrirane v centralnem registru. Poleg tega so bile vse predporočne pogodbe, ki so bile sklenjene med 1. septembrom 1981 in 1. septembrom 2011, registrirane za tiste pogodbe, kjer sta bila oba partnerja še živa. In nenazadnje so registrirani tudi sklepi sodišča, ki vsebujejo dopolnilo oz. spremembo v premoženjskih razmerjih med zakoncema ali v pogodbi med izvenzakonskima partnerjema. Register pa ne vsebuje listin samih temveč samo metapodatke. Na primer, iz evidence je razvidno, kdaj so zadevne osebe sklenile pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, ali s katerim aktom se pogodba spreminja in katero vrsto premoženjskega razmerja sta zakonca izbrala. V evidenci hranijo tudi osebne podatke vseh strank in podatke o istovetnosti osebe, ki je akt sestavila ali ga je dolžna hraniti. Sam akt in njegova vsebina ostaneta zaupna.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Pravico do vpogleda v register imajo notarji civilnega prava, diplomati z notarsko funkcijo, sodni izvršitelji in sodni tajniki na sodišču. Ostali javni organi lahko tudi dostopajo do registra, vendar le če je vpogled potreben za opravljanje določene javne službe. Tudi pogodbeniki imajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje. Tretje osebe pa morajo izkazati legitimni interes in se morajo za dostop obrniti na Royal Federation of Belgian Notaries.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Vpis v osrednjo evidenco pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema nima pravnih posledic.