8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

V registriranih partnerskih skupnostih (v belgijskem pravu: cohabitation légale/wettelijke samenwoning) vsak od partnerjev ohrani premoženje, za katerega lahko izkaže svoje lastništvo. Ustanovi se nedeljeno imetje, ki zajema premoženje, za katerega niti eden niti drugi partner ne more dokazati lastništva (1478. člen CC). V zunajzakonskih partnerskih skupnostih ( v belgijskem pravu: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning) obstajata le ločeni imetji partnerjev.

Za dolg, ki ga je eden od partnerjev registrirane partnerske skupnosti ustvaril za namen skupnega prebivanja, je drugi partner skupno ali solidarno odgovoren (1477. člen CZ). To ne velja za zunajzakonsko partnersko skupnost.

Ob smrti enega od partnerjev registrirane partnerske skupnosti dobi preživeli partner pravico do užitka na nepremičnini, ki družini služi kot skupno prebivališče, vključno s predmeti, ki se v njem nahajajo.(člen 745.g CZ). To ne velja za zunajzakonsko partnersko skupnost.

Partnerja registrirane partnerske skupnosti lahko uredita partnersko skupnost s pogodbo. V skladu s členom 1478 na koncu CZ se take pogodbe sklenejo v obliki notarskega zapisa.