4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

Režim ureditve premoženja je treba vpisati v register.

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Centralni elektronski register vodi Agencija za register (19. člen DZ).

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in režim ureditve zakonskega premoženja je treba vpisati v register.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Register je javen. Za vpogled in izpis iz registra se plača taksa po tarifi, ki jo sprejme Svet ministrov (19. člen, četrti odstavek  DZ).

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

V razmerju do tretjih oseb se uporabi zakonska ureditev skupnega premoženja, v kolikor zakonca v register ne vpišeta drugega režima (20. člen DZ).