6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru smrti enega zakonca pride do prenehanja premoženjske ureditve skupnega premoženja, v kolikor se je ta režim uporabil, in do delitve skupnega premoženja v skladu z načeli, opisanimi pod točko 5.1. Preživeli zakonec je upravičen do svojega deleža, medtem ko gre preostali delež skupnega premoženja zapuščini umrlega zakonca, in se razdeli v skladu z določbami Zakona o dedovanju. V skladu s tem zakonom je preživeli zakonec upravičen do enakega deleža, kot gre vsakemu izmed otrok. V primeru, da so otroci zapustnika že umrli ali so dedno nevredni, lahko dedujejo njihovi dediči 10. člen Zakona o dedovanju).

Ko zakonec deduje skupaj z dediči dedičev ali skupaj z brati in sestrami umrlega ali njihovimi potomci, mu gre polovica zapuščine, če je do dedovanja prišlo v roku 10 let od sklenitve zakonske zveze, sicer pa dve tretjini zapuščine. Ko zakonec deduje skupaj z dediči dedičev in skupaj z brati in sestrami umrlega ali njihovimi potomci, mu gre ena tretjina zapuščine v prvem primeru (če je do dedovanja prišlo v roku 10 let od sklenitve zakonske zveze), v drugem primeru pa polovica zapuščine. V kolikor ni drugih dedičev, zakonec deduje celotno zapuščino (9. člen Zakona o dedovanju).