4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

V Republiki Hrvaški ni nobenega posebnega vpisnika, kamor bi bilo treba vpisovati zakonske pogodbe.