5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

Zakonca imata pravico do sodne zahteve za razdelitev premoženja, tako po prenehanju zakonske zveze (razveza) kakor v zakonski skupnosti. Lahko se dogovorita tudi o razdelitvi skupnega premoženja. Če se ne moreta sporazumeti, o razdelitvi odloči sodišče, skladno z določbami civilnega prava. Skupno premoženje se razdeli na dva enaka dela, razen če se (bivša) zakonca dogovorita drugače. Delitev nepremičnin, ki sestavljajo skupno premoženje, se opravi enakovredno (če obstaja več zemljiških posesti), z geometrično delitvijo zemljišča, s civilno razveljavitvijo (po prodaji posesti in delitvi izkupička) ali izplačilom ter z vzpostavitvijo etažnega lastništva. Tudi premičnine, ki sestavljajo skupno premoženje, se razdelijo enakovredno (če obstaja več predmetov), s civilno delitvijo ali izplačilom, včasih pa je mogoča tudi stvarna delitev.

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Odgovornost zakoncev za obstoječe dolgove se po razvezi zakona ugotavlja tako, kakor je omenjeno v točki 2.6.