6 Kakšne so posledice smrti?

Če se ni sklenila nobena zakonska pogodba, lahko preživeli zakonec ali zunajzakonski partner med zapuščinskim postopkom, ki ga izpelje notar, zahteva izločitev dela skupnega premoženja, ki mu pripada, tako da to imetje ni v sestavu dediščine.

Na podlagi ločenega skupnega premoženja mora preživeli zakonec podedovati preostalo pokojnikovo premoženje (v primerih, ki so drugačni od dedovanja z oporoko), v skladu z dedovanjem prvega ali drugega reda. Preživeli zakonec in pokojnikov otrok sodita v prvi dedni red in morata dobiti enak delež (9. člen Zakona o dedovanju: Inheritance Act). Če pokojnik ni imel otrok, morajo zakonec in starši podedovati enaka dela premoženja (eno polovico dobi zakonec, drugo starši). Če pokojnik ni imel živih staršev, mora vse premoženje dobiti preživeli zakonec (11. člen Zakona o dedovanju: Inheritance Act).