8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Zunajzakonska skupnost je po Družinskem zakonu življenjska skupnost neomožene ženske in neoženjenega moškega, ki traja vsaj tri leta, lahko pa tudi manj, če se jima v obdobju skupnega življenja rodi otrok (11. člen Družinskega zakona: Family Act).

Po hrvaškem pravu ni nujno, da bi bila istospolna skupnost vpisana. O tem, ali so izpolnjeni vsi pogoji zanjo, pa odloča sodišče v posamičnih postopkih.

Zunajzakonska skupnost ženske in moškega, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena Družinskega zakona, ustvarja premoženjskopravne učinke, ob katerih se ustrezno uporabljajo iste določbe kakor za zakonsko skupnost (gl. odgovore 1–7 v 258. členu Družinskega zakona: Family Act).

Istospolne skupnosti v Republiki Hrvaški ureja Zakon o življenski partnerski skupnosti: Life partnership Act. Po tem zakonu je življenska partnerska skupnost družinska zveza dveh oseb istega spola, ki ga registrira pristojni organ (2.člen Zakona o življenski partnerski skupnosti Life partnership Act). Istospolne družin ske zveze lahko obstajajo tudi kot neformalna življenska partnerstva, ki niso bila registrirana, če so izpolnjeni naslednji pogoji: zveza je daljša od treh let in izpolnjeni so drugi pogoji, ki so potrebni za veljavnost zveze od začetka zveze (3. člen Zakona o življenski partnerski skupnosti Life partnership Act). Lastninska razmerja med osebama, ki živita v življenski partnerski skupnosti in neformalnem življenskem partnerstvu, se urejajo analogno z določili, ki urejajo skupno premoženje in ločeno oz. posebno premoženje (glej 2.1).