3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Poročne pogodbe v smislu predporočnih pogodb med zakoncema po ciprski zakonodaji niso veljavne oziroma vsaj ne zavezujoče. Enako velja za vse pogodbe glede bodoče poravnave zakonskega premoženja, sklenjene med zakoncema po sklenitvi zakonske zveze in pred ločitvijo. Zahtevek za prispevek k povečanju zakonskega premoženja, določen v členu 14 Zakona 232/91 (glej 5.1), se lahko uveljavlja šele po ločitvi zakoncev, zato morebitne poročne pogodbe ali sporazumi o razdelitvi zakonskega premoženja, sklenjene pred ločitvijo zakoncev, niso zavezujoče za strani in jih sodišče za družinske zadeve ne upošteva. Razlog za to je obvezen značaj določb Zakona 232/91, ki jih ni mogoče izpodbijati z zasebnimi pogodbami, sklenjenimi med stranmi (domnevno pod prisilo), ki bodisi omejujejo ali izključujejo pravico, zaščiteno v členu 14 Zakona 232/91. Posledično se poročne pogodbe lahko sklenejo šele po ločitvi strani in ne prej. Po ločitvi pa lahko strani prosto poravnata svoje zakonsko premoženje, ne da bi se zatekli k sodišču za družinske zadeve.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Za poravnavo zakonskega premoženja izven pristojnosti sodišča ni nobenih formalnih zahtev. Odvisno od okoliščin pa se lahko kot ključni dejavnik za veljavnost pogodbe upošteva neodvisen pravni nasvet ali finančno razkritje.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Glej 3.1.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Da, pod pogojem, da je sklenjena po ločitvi strani.