4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

V Češki republiki obstaja Centralni register pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema. Register ni javen in ga vzdržuje ter upravlja Notarska zbornica Češke republike.

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

V register se vpišejo naslednji podatki:

  • ime, priimek, datum rojstva in bivališče (bodočih) zakoncev,
  • ime, priimek in sedež notarja, pri katerem je pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema deponirana,
  • vložna številka in datum pogodbe,
  • čas in datum vpisa v register.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Do podatkov, vpisanih v register, lahko dostopata zgolj notar, pri katerem je pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema  deponirana, in Notarska zbornica. Register je vir podatkov o režimu zakonskega premoženja, ki se uporablja, zgolj v primeru dedovanja po smrti enega izmed zakoncev. Na zahtevo notarja, ki ga sodišče pooblasti za opravljanje dejanj v dednem postopku kot pooblaščenec sodišča, da Notarska zbornica notarju na voljo podatek o tem, ali je v register vpisana ena ali več pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema s strani umrlega, pa tudi podatek o tem, pri katerem notarju je takšna pogodba deponirana. Vsi zgoraj navedeni podatki se posredujejo notarju (člen 35.c Zakona št. 358/1992 Z. z. o notarjih in njihovem delu (postopek pred notarjem)).

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Vpis v register nima pravnih učinkov. Vpis se opravi zgolj v informativne namene.