6 Kakšne so posledice smrti?

„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

V okviru dednega postopka se skupno premoženje zakoncev razdeli v skladu z zgoraj navedenim načelom enakosti deležev obeh zakoncev (člen 149, odstavek 2 Obligacijskega zakonika). Tako je preživeli zakonec upravičen do polovice skupnega premoženja.

Polovica premoženja, ki pripada umrlemu zakoncu, je njegova zapuščina (skupaj z njegovim posebnim premoženjem). Preživeli zakonec in otroci umrlega dedujejo v prvem dednem redu, pri čemer je vsak od dedičev upravičen do enakega deleža (člen 473, odstavek 1 Obligacijskega zakonika).