9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

Češko sodišče je pristojno v primeru, da je vsaj eden izmed zakoncev državljan Češke republike. V kolikor nobeden izmed zakoncev ni državljan Češke republike, je češko sodišče pristojno:

  • v kolikor ima vsaj eden izmed zakoncev prebivališče v Češki republiki in se sodba češkega sodišča prizna v državi državljanstva zakoncev, ali
  • je vsaj eden izmed zakoncev dalj časa prebival v Češki republiki, ali
  • je v zadevi udeleženo nepremično premoženje, ki leži na ozemlju Češke republike.

(člena 37 in 38 Zakona št. 97/1963 Z. z.. v povezavi s členoma 85 in 88 Zakona o pravdnem postopku)

Stvarno in krajevno pristojno je tisto okrožno sodišče, ki je odločalo v postopku razveze zakoncev, t.j. sodišče v kraju, v katerem sta imela zakonca zadnje skupno bivališče. V primeru, kjer ni bilo razveze ali ni takšnega pristojnega sodišča, je pristojno:

  • okrožno sodišče po prebivališču toženca, ali
  • okrožno sodišče po prebivališču tožnika (v kolikor toženec nima bivališča v Češki republiki), ali
  • v primeru, da je udeleženo nepremično premoženje, sodišče v kraju, kjer nepremičnina leži, ali
  • v primeru delitve skupnega premoženja v okviru zapuščinskega postopka, sodišče v kraju sodišča, ki vodi zapuščinski postopek (člen 88 Zakona o pravdnem postopku).