4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Dogovori med zakoncema o ločenem premoženju se vpišejo v Osebni register, ki ga vzdržuje Registracijsko sodišče, Majsmarken 5, 9500 Hobro (telefon: 99685800, faks: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

V register se vpiše celotni dogovor, vključno s podatki o sredstvih, ki naj bodo posebno premoženje zakoncev.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Vsi podatki v Osebnem registru so javni.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Dogovor o ločenem premoženju velja zgolj, če je vpisan v register.