8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

V skladu z Zakonom o istospolnih partnerstvih lahko istospolna partnerja skleneta registrirano partnerstvo.

V kolikor se ne dogovorita drugače veljajo za njuna razmerja ista pravila kot za zakonsko zvezo.

Vendar pa se ne uporabljajo tiste določbe, ki se glede na svojo naravo nanašajo na enega izmed spolov. Do razlike tako pride pri izvajanju zakona, navedenega pod točko 1.1., saj je uporaba določbe odvisna od spola vsakega zakonca. To pravilo se tako ne uporablja za istospolna partnerja.

Ne obstaja enovita pravna praksa glede vprašanja zakonodaje, ki se uporabi za premoženjska razmerja pri istospolnih partnerjih. Vendar pa pravni strokovnjaki menijo, da se ta razmerja presojajo po pravu države, v kateri sta partnerja prvič sobivala, na njuno zahtevo pa tudi po pravu države sklenitve registriranega partnerstva. Strokovnjaki tudi menijo, da so dogovori o izbiri prava dopustni.

Nordijska konvencija o zakonski zvezi se ne uporabi za istospolna partnerstva.

(Zakon o istospolnih partnerstvih, členi 1 in 3-4).