9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Vlogo za delitev skupnega premoženja se vloži pri okrožnem sodišču (okrožno sodišče je del mestnega, lokalnega danskega sodišča), če eden izmed partnerjev živi na Danskem. V kolikor je vsaj eden izmed partnerjev povezan z Dansko, se lahko partnerja dogovorita, da bosta pri danskem sodišču vložila vlogo za delitev premoženja. Partnerja takšnega dogovora ne moreta skleniti vnaprej, temveč zgolj v primeru spora ob delitvi premoženja ob razvezi ali ločitvi.

Vloga za delitev skupnega premoženja, ki se nahaja na Danskem, se vloži v tej državi pod pogojem, da premoženje ni predmet zapuščinskega postopka v drugi državi.

(Zakon o delitvi družinskega premoženja, člen 4).

(Zakon o upravljanju zapuščine, člen 74)