6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru zakonitega dedovanje deduje preživeli zakonec skupaj z zapustnikovimi sorodniki, zato je njegov delež odvisen od dednega redu sorodnikov, ki so zakoniti dediči (sorodniki dedujejo do tretjega dednega redu).

Če preživeli zakonec deduje skupaj z dediči prvega dednega rodu (otroci), je upravičen do deleža, ki je enak deležem otrok, vendar ne manjši od četrtine zapuščine.

Če preživeli zakonec deduje skupaj z dediči drugega dednega rodu (starši zapustnika in njihovi potomci; t.j. brati in sestre zapustnika), je upravičen do polovičnega deleža zapuščine. Če preživeli zakonec deduje skupaj z dediči drugega dednega rodu, je upravičen tudi do dodatnega prednostnega deleža zapuščine (predmetov iz skupnega doma).

Če ni dedičev prvega ali drugega dednega rodu, preživeli zakonec deduje celotno zapuščino.

Poleg deleža zapuščine ima preživeli zakonec pravico zahtevati osebno služnost užitka na nepremičnini, ki je služila kot skupni dom.