8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

V skladu z estonskim pravom življenjske skupnosti ni moč registrirati; prav tako zunajzakonske skupnosti ne ureja drug posebni predpis. Zunajzakonskim partnerjem so na voljo druga pravna sredstva, ki jih ne ureja družinsko pravo: partnerstvo lahko sklenejo v skladu z obligacijskim zakonom (uporaba molče sklenjenih pogodb je omejena na samo premično premoženje), postanejo lahko solastniki premoženja v skladu s stvarnopravnim zakonikom, sestavijo oporoke v skladu z zakonom o dedovanju, itd.