9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

V skladu z estonskim Zakonom o pravdnem postopku, je za neko zadevo pristojno estonsko sodišče, če lahko to o zadevi odloča v skladu z določbami o pristojnosti ali na temelju sporazuma o pristojnosti, razen če ni z zakonom ali mednarodnim sporazumom določeno drugače. V primerih, predvidenih z zakonom, lahko stranke sklenejo pogodbo o pristojnosti. Pogodba o pristojnosti lahko vsebuje dogovor o krajevni pristojnosti nekega sodišča.

Za vsa pravna vprašanja v zvezi s premoženjskimi razmerji med zakoncema so na voljo notarji.