3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

S pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, ki jo skleneta med trajanjem ali pred sklenitvijo zakonske zveze, zakonca ali bodoča zakonca iz zakonskega premoženja (premoženja, za katerega velja zakonska pravica) izločita katerokoli premoženje, ki ga katerikoli zakonec že lasti ali ga bo pridobil kasneje. V enakem dogovoru lahko zakonca določita, da ima zakonec zakonsko pravico na premoženju, na katerem te pravice v skladu s prejšnjo pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema nima (41. člen Zakona o zakonski zvezi). V kolikor sta zakonca sklenila pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, s katero sta medsebojno izključila zakonsko pravico, po razvezi pride zgolj do ločitve premoženja (glej točko 5.1.).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema mora biti v pisni obliki. V kolikor zakonec ali bodoči zakonec zaradi poslovne nesposobnosti ali omejitve poslovne sposobnosti ni zmožen sklepanja poročne pogodbe, mora za sklenitev pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema pridobiti pisno dovoljenje svojega skrbnika (42. člen Zakona o zakonski zvezi). Zakonca podpišeta pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema v prisotnosti dveh nezainteresiranih prič (66. člen Zakona o zakonski zvezi).

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo lahko skleneta pred sklenitvijo zakonske zveze, vendar pa učinkuje šele z vpisom v register poročnih zadev, ki mora biti najkasneje do začetka razveznega postopka (43. in 44. člen Zakona o zakonski zvezi).

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Zakonca lahko med trajanjem zakonske zveze skleneta novo pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema.