4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Finska ima register poročnih zadev za vso državo. Registrski organ je upravna enota (lokalni matični urad).

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se vpiše v register poročnih zadev. V register se vpiše tudi datum sklenitve pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, skupaj s celotno vsebino.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Vsakdo lahko vpogleda v obstoj in vsebino veljavne pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Poročna pogodba ne učinkuje pred vpisom v register (44. člen Zakona o zakonski zvezi).