6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru prenehanja zakonske zveze zaradi smrti enega izmed zakoncev, se delitev zakonskega premoženja opravi pred delitvijo zapuščine, pod pogojem, da sta imela zakonca zakonsko pravico do premoženja drug drugega (85. člen Zakona o zakonski zvezi). V okviru delitvenega postopka so dediči umrlega zakonca dolžni plačati preživelemu zakoncu nadomestilo v primeru, da premoženje umrlega z zakonsko pravico presega vrednost premoženja preživelega zakonca. Nasprotno pa preživeli zakonec ni dolžan plačati nadomestila zapuščini umrlega zakonca v primeru, ko njegovo premoženje z zakonsko pravico presega vrednost premoženja umrlega zakonca. Vprašanje obstoja zakonske pravice na premoženju zakoncev nima učinka na pravice preživelega zakonca po dednem pravu. Pravice preživelega zakonca po dednem pravu in oporoki izhajajo iz zapuščine.