8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Pri registriranih istospolnih partnerjih se premoženjska razmerja in pravica do dedovanja presoja po enakih pravilih, kot veljajo za zakonce. Tudi registrirano partnerstvo preneha z razvezo, partnerja pa lahko tudi skleneta poročno pogodbo. Vse zgoraj navedeno glede premoženja zakoncev in delitve se uporablja tudi pri registriranih istospolnih partnerjih. Na Finskem lahko tako istospolni kot heterospolni živijo v izvenzakonski skupnosti. Pri izvenzakonskih skupnostih, katerih trajanje ni preseglo pet let in kjer partnerja nimata skupnih otrok, se za urejanje premoženjskih razmerij uporabljajo splošne pravne določbe. Tako lahko denimo v primeru prenehanja izvenzakonske skupnosti partner zahteva vračilo neupravičeno prejetega premoženja. Izvenzakonski partnerji lahko zahtevajo plačilo, preverjanje lastninske pravice, in zahtevajo vračilo posesti. Pri izvenzakonskih skupnostih, katerih trajanje presega pet let ali kjer imata partnerja skupnega otroka, se uporablja "Zakon o prenehanju gospodinjstva med skupaj živečimi partnerji", ki velja od 1.4.2011. V skladu s tem zakonom je po prenehanju skupnosti partner upravičen do nadomestila, če je prvi pomagal drugemu partnerju ustvariti ali obdržati premoženje s prispevkom v korist skupnega gospodinjstva, pri čemer bi delitev premoženja zgolj na podlagi lastninske pravice pripeljala do neupravičene bogatitve enega partnerja na račun drugega. Partner pa nima pravice do nadomestila, če je neupravičena obogatitev iz naslova koristi skupnega gospodinjstva v vseh pogledih minimalna.