9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Finsko sodišče je pristojno za reševanje sporov glede premoženja zakoncev, če: (1) ima toženec sedež ali običajno bivališče na Finskem; (2) ima tožnik sedež ali običajno bivališče na Finskem in se finsko pravo uporablja za presojanje premoženjskih razmerij med zakoncema; (3) je bil kraj zadnjega skupnega sedeža ali običajnega bivališča zakoncev na Finskem, eden izmed zakoncev pa še vedno ima oziroma je v času smrti imel sedež oziroma običajno prebivališče na Finskem; (4) se odloča o premoženju, ki leži na Finskem; ali (5) toženec pristane na pristojnost finskega sodišča ali se spusti v obravnavanje zadeve, ne da bi ugovarjal nepristojnosti (127. člen Zakona o zakonski zvezi). Pristojno sodišče je sodišče v kraju sedeža oziroma običajnega bivališča toženca. Registrski organ Finske lahko vpiše poročno pogodbo ali dogovor o izbiri prava v register tudi če finsko sodišče ni pristojno za odločanje glede premoženjskih razmerij med zakoncema (127. člen Zakona o zakonski zvezi).