6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru smrti skupno zakonsko premoženje preneha, nato pa se razdeli na dva dela. Preživeli zakonec prejme eno polovico, druga polovica pa se prenese na dediče pokojnega zakonca. Vendar, preživeli zakonec je ravno tako dedič in njegove pravice se razlikujejo glede na ostale dediče (člen 756 in naslednji CC). V primeru obstoja potomcev, preživeli zakonec podeduje užitek na vsej zapuščini ali lastništvo ene četrtine le-te (člen 757 CC). V primeru obstoja očeta ali matere pokojnika, vsak od njiju podeduje eno četrtino, preostanek pa se prenese na preživelega zakonca (člen 757-1 CC). V primeru neobstoja potomcev ali očeta oziroma matere pokojnika, preživeli zakonec podeduje celotno zapuščino (člen 757-2 CC).