8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Neregistrirana partnerstva (zunajzakonske zveze) priznava 515-8. člen CC, vendar niso urejena. Registrirana partnerstva (civilna partnerstva) ureja 515-1. člen in naprej v CC. Ta partnerstva so na voljo istospolnim parom, niso pa rezervirana le zanje. Civilna partnerja solidarno odgovarjata za dolgove, ki jih eden od partnerjev povzroči za „vsakodnevne potrebe“ (515-4. člen CC). Vsak partner še naprej prosto upravlja s svojim lastnim premoženjem in ostane odgovoren za svoje osebne dolgove. Za premoženje, katerega lastništva se ne določi, se domneva, da je v skupni lasti (515-5. člen CC). Partnerja lahko določita tudi, da je premoženje, pridobljeno v času trajanja partnerstva, v skupni lasti (515-5-1. člen CC).