4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

V Nemčiji tako imenovani „Register režimov zakonskega premoženja“ vodijo regionalna sodišča [tj. deželna sodišča ali „Länder“].

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Določbe o oddaljitvi od skupnosti povečanega premoženja kot zakonskega režima zakonskega premoženja in uporaba tujega režima zakonskega premoženja se lahko zabeleži v ta register.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Ta register je javen in na vpogled na voljo vsem zainteresiranim strankam.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Veljavnost poročne pogodbe ni odvisna od vpisa le-te v register. Vendar, z namenom zanašanja na pogodbeno določeni režim zakonskega premoženja ali tuji režim zakonskega premoženja napram tretji stranki, mora biti poročna pogodba v skladu sčlenom 1412 BGB (če je ustrezno, v povezavi s členom 16, odstavkom 1 EGBGB) registrirana v Registru režimov zakonskega premoženja.